Pludināmi ar ūdeni. Košas krāsas, uz ūdens bāzes. Viegli sapludināmi.